Kepada jiwa-jiwa suci yang telah naik menemui Tuhannya, lantaran gembira dengan Rahmat, Kurniaan dan Keredhaan Allah kepada-Nya.

Kepada jiwa-jiwa murni yang telah terkorban di jalan Tuhannya, dan telah berangkat menemui Tuhannya, untuk mengadukan kezaliman dan keterlaluan manusia.

Kepada darah-darah yang mengalir, untuk menjadi gelombang yang melanda, menjadi pendorong generasi mendatang dalam melintasi sejarahnya menuju jalan Tuhannya.

Kepada para syhuhada’ yang terbunuh dijalan Allah SWT dan di jalan Islam. Mereka telah mengorbankan segala yang ada pada mereka. Mereka menjadi pahlawan Islam yang setia di persada bumi ini, kekal abadi serta berjaya di Akhirat


Kepada mereka yang manusia berkata:
“ Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab: ‘cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung’.” (maksud dari surah ali-Imran:173)


Kepada mereka yang diganggu gugat di jalan Allah, lantas tidak merasa hina lantaran apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak lemah dan tidak tunduk…


Suamiku… yang berjiwa suci, yang telah menyertaiku, pada hari-hari hidupku, dengan segala pengorbanannya, kemudian berangkatlah jiwa yang suci itu, di tengah-tengah tribulasi…

Kepada mereka semua dan kepada semua kaum muslimin di barat mahupun di timur. Aku memohon keampunan kepada-Mu, wahai Tuhan-Ku...


“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”


Oleh : ZAINAB al-GHAZALI al-JUBAILI