SOLAT BERJEMAAH

Sabda Nabi SAW:
"solat berjemaah itu lebih utama berbanding solat secara bersendirian, iaitu 27 darjat"
(H.R. Bukhari dan Muslim)
IKHTILAT TIDAK SYARIE

Sabda Nabi SAW:
"Tidak boleh bersunyi-sunyian seorang lelaki dengan perempuan melainkan mahramnya"
(H.R. Muslim)

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT:
Firman Allah SWT "katakanlah (wahai Muhammad) tidak sama yang buruk itu dengan yang baik ,meskipun yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah." (al-Maidah:100)