HIKMAH

Apakah yang dimaksudkan dengan HIKMAH? Sungguhpun di sana ada banyak pengertian hikmah yang dapat diberikan, namun suka untuk penulis petik pada kali ini tentang pengertian Hikmah yang di ambil dari kitab Uslub ad-Dakwah fi al-Quran.

Menurut kitab tafsir al-Kasyaf, karangan Zamakhsyari, Hikmah bermaksud menyampaikan risalah dengan cara yang paling tepat dan berkesan, disamping merupakan suatu bukti yang mampu menyuluh kebenaran demi menyingkirkan segala keraguan.

Penulis menyatakan lagi: “Sesungguhnya al-Quran juga disebut sebagai al-hikmah; iaitu serulah mereka kepada kitab yang merupakan hikmah.”

Manakala menurut kitab al-Wajiz. “Hikmah bermaksud hujah yang digunapakai oleh seseorang yang ingin mengetahui tentang agama.”

Kesemua ini merupakan bentuk pandangan-pandangan yang menjadikan hikmah sebagai elemen yang amat intim dengan karier dakwah.

Dari aspek yang pertama, kita melihat hikmah diungkapkan sebagai seruan dengan kebaikan dan tegahan supaya menjauhi perkara yang keji. Adapun dari aspek yang kedua: Hikmah diertikan dengan mendatangkan hujah daripada ayat-ayat al-Quran untuk tujuan dakwah, manakala dari aspek yang ketiga; Hikmah bermaksud menegakkan perkara yang haq dengan mendatangkan bukti-bukti yang benar.

Namun demikian, kita dapat melihat dengan jelas bahawa kesemua penafsiran yang diberikan adalah kurang menepati tujuan dan kehendak sebenar ayat al-Quran yang bermaksud “Serulah mereka kepada kitab yang terkandung di dalamnya hikmah”.

Hikmah yang sebenarnya juga bukanlah untuk membicarakan tentang rutin harian nabi s.a.w. agar ianya dijadikan topik perbincangan dakwah, yang menuntut agar melaksanakan apa yang dilakukan sehari-harian oleh nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh nabi. Ini kerana perkara tersebut jelas diperakui melalui risalah kenabian yang membawa wahyu ilahi, di mana ianya sememangnya telahpun merangkumi perintah, larangan dan ajaran yang berkaitrapat dengan urusan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Al-Quran merupakan elemen yang cukup penting dalam dakwah, bersesuaian dengan sifatnya yang bukan sahaja menjadi identiti kepada gerakan dakwah nabi s.a.w bahkan merupakan bukti mukjizat yang agung dan berkekalan. Sesungguhnya Islam merupakan prospek dan sendi utama dakwah ke jalan Allah yang lengkap dari aspek pengajaran dan pedoman serta kitab al-Quran yang mengandungi segala hukum hakam dan pengajaran. Perkara ini disebut daalam firman Allah s.w.t. yang berbunyi: الى سبيل ربك ))
Manakala penafsiran al-Hikmah yang dikaitkan dengan hujah-hujah, dalil-dalil dan bukti keterangan, kesemuanya membawa penafsiran yang kurang tepat. Ini kerana, hikmah itu sendiri bukanlah suatu perkara yang baru dalam arena dakwah dan Nabi s.a.w., bahkan wahyu al-Quran itu sendiri bertitik tolak daripada konsep yang demikian, persis sifat dakwah itu sendiri yang dicanang dengan acuan al-Quran, yang sememangnya dipacu dengan dalil-dalil sejak bermulanya era gerakan dakwah.
Jikalau begitu, apakah hikmah dalam maknanya yang sebenar?

Sepertimana yang kita sedia maklum disepanjang membahaskan maksud perkataan hikmah, didapati bahawa hikmah sebenarnya lebih sinonim kepada sifat pendekatan dakwah, kepentingan kita mengaitkannya dengan hikmah dan cara yang boleh digunakan untuk menempuhinya.

Oleh yang demikian, ayat itu tadi berusaha memandu jalan dakwah ke arah yang lebih praktikal, memimpin dan membimbing manusia mengharungi kemungkinan mendapatkan kuantiti sasaran yang lebih besar untuk menyatukan agama dan aqidah. Perkara ini menjadi petanda hakikat yang sebenarnya adalah kosong daripada apa yang kita bahaskan dan realitinya juga adalah sifar dan tidak mungkin untuk dilontarkan kepada manusia tanpa pendekatan yang realistik dan tanpa meneliti persekitaran serta mempelajari apa yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan keterangan ini, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh hikmah berdasarkan apa yang kita fahami daripadanya ialah merentasi jalan yang realistik untuk melaksanakan tugas, dengan kata lain; apa yang kita faham bagaimana cara kamu melihat persekitaran semasa dalam kelompok masyarakat yang kamu diami dan mengkaji corak akal fikiran, psikologi dan hubungan kemasyarakatan seterusnya meletakkan setiap satunya sesuai dengan ukurannya sebelum memulakan sebarang tindakan
Apabila kita aplikasikan antara hikmah dan dakwah, maka kita akan dapati bahawa hikmah merupakan momentum untuk mengingatkan orang-orang yang memikul urusan dakwah supaya tidak menjadikan pendekatan yang mereka bawa dalam melaksanakan tugas dakwah tersebut hanya dalam satu bentuk pendekatan semata-mata, akan tetapi perlu dipelbagaikan menurut kesesuaian kondisi persekitaran sasaran dakwah, dan dibangunkan dengan nilai-nilai agama kerana realitinya dakwah tidak akan berkesan sekiranya diletakkan timbangan yang sama di antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu pada perkara-perkara yang disampaikan dan pendekatan yang mereka terima. Sesungguhnya corak komunikasi dan kefahaman yanag dimiliki oleh masyarakat setiap satunya berbeza di antara satu sama lain, begitu juga ada di antara mereka yang memiliki sifat-sifat menentang dan mempertahankan pegangan secara habis-habisan, sementara sebahagian mereka yang lain memiliki sifat yang tenang; yang mampu memberikan ruang kepada akal fikiran untuk berfikir dengan waras dan membuahkan ketenangan jiwa yang membolehkan dirinya membuat penilaian dan pertimbangan yang wajar.

Keadaan tersebut akan mendorong kita untuk menyajikan kepada sasaran satu bentuk pemikiran yang lengkap butirannya, sementara dalam kondisi yang lain pula cukup hanya dengan kita mengetengahkan isi-isinya yang utama sahaja.

Jelaslah kepada kita apa yang dimaksudkan dengan hikmah , yang mana ianya amat berkait rapat dengan istilah “al-Murunah” dalam pelbagai kondisi. Ini kerana, ianya tidak menetapkan pendakwah tertumpu pada satu uslub sahaja dalam setiap tindakan, bahkan ianya senantiasa mempunyai alternative yang pelbagai bergantung kepada corak suasana, prinsip dan tingkah laku yang dimiliki oleh sasaran pendakwah tersebut.
Menurut pandangan beberapa ulama’ tentang al-Murunah dari sudut lughah; al-Murunah bermaksud mengikut kehendak apa yang ingin disampaikan. Ianya menambah kefahaman tentang hikmah dan menggamit hati sanubari kita kerana mempunyai titik persamaan yang paling hampir.

Oleh yang demikian, perlulah dinyatakan di akhir perbincangan ini, konsep al-murunah atau fleksibel dalam gerakkan dakwah serta formula-formula dakwah yang mempunyai pertalian tidak akan berjaya sekiranya pendekatan yang digunakan bertentangan dengan prinsip umum Islam yang menuntut pegangan moral yang kukuh yang merupakan prasyarat utama dalam merencanakan setiap tindakan.


P/S; TERIMA KASIH TIDAK TERHINGGA BUAT SAHABAT BAIK SAYA YANG TELAH BANYAK MEMBANTU DALAM MENYELESAIKAN TERJEMAHAN INI :)